Flip book element

Vietmap Live Pro (1 năm)

589,000 

  • Cập nhật sữ liệu 1 tuần 1 lần.
  • Cảnh báo tắc đường, hình ảnh giao lộ thực tế
  • Liên kế ePass – VETC tính phí cầu đường
  • Cài đặt tương thích cả IOS và Androi
  • Cập nhật biển báo tốc độ, giới hạn tốc độ
  • Cảnh báo khu vực đô thị, khu dân cư – Cảnh báo Camera phạt nguội
  • Cảnh báo khu vực cấm: cấm dừng đỗ, cấm rẽ, cấm quay đầu
  • Hiển thị hình ảnh camera giao thông
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.